Registr Subjektů Technické Infrastruktury (RSTI) - O RSTI
Operační program podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropský fond pro regionální rozvoj

Registr Subjektů Technické Infrastruktury

Registr Subjektů Technické Infrastruktury (RSTI) je webový portál, který poskytuje základní informace o územní působnosti subjektů, které mají vztah k technické infrastruktuře (vlastník infrastruktury, provozovatel infrastruktury, subjekt, který se vyjadřuje k technické infrastruktuře). Výchozí údaje o územní působnosti subjektů provozovatel RSTI získal z dostupných evidencí, vedených úřady s celorepublikovou působností (např. Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo zemědělství ČR) a dále přímým jednáním s vybranými subjekty technické infrastruktury a územně příslušnými stavebními úřady. Změny dat a potvrzení správnosti údajů v databázi RSTI provedli zástupci subjektů a stavebních úřadů prostřednictvím webového rozhraní (tzv. prvotní validace dat).
Poskytování služeb a informací z RSTI se řídí Všeobecnými podmínkami, které jsou k dispozici v sekci Podmínky poskytování služby RSTI.

Působnost STI

Působnost územně dotčených subjektů technické infrastruktury (STI) je s ohledem na průběžné zpřesňování jejich zájmového území dostupná pouze prostřednictvím služby UtilityReport, kde dochází k prostorovému porovnání obecně definované geometrie zájmového území žadatele s databází RSTI.

Působnost STI získáte na této adrese: https://mawis.eu/utilityreport/

Přínos portálu pro účastníky stavebního řízení a stavební úřady

RSTI účastníkům stavebního řízení a stavebním úřadům poskytuje on-line informace o tom, kteří vlastníci/provozovatelé technické infrastruktury působí v určitém území, informace o aktuálním způsobu podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury a získání vyjádření a aktuální kontaktní údaje k dotčeným subjektům. Stavebním úřadům, případně dalším úřadům s celostátní působností RSTI poskytuje základní informaci o územním výskytu technické infrastruktury a jejich vlastnících nebo provozovatelích v oblasti jejich působnosti.

Přínos portálu pro vlastníky/provozovatele technické infrastruktury

Vlastníkům/provozovatelům technické infrastruktury RSTI umožnuje udržovat v aktuálním stavu pro účely publikace zejména základní údaje o poloze jejich technické infrastruktury a další údaje potřebné pro podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Publikace dat RSTI zvýšuje informovanost veřejnosti, zefektivňuje komunikaci občanů a úřadů se subjekty a vede ke zvýšení pasivní ochrany technické infrastruktury.

Máte dotaz?