Registr Subjektů Technické Infrastruktury (RSTI) - O RSTI
Operační program podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropský fond pro regionální rozvoj

Novinky

12/04
2012

Všeobecné podmínky poskytování služby RSTI

Dne 12.4.2012 byly aktualizovány Všeobecné podmínky poskytování služeb a informací z RSTI. Dokument ke stažení naleznete zde: [PDF; 0,33 MB]
24/02
2012

Celoplošný sběr dat RSTI

Od 1.2.2012 jsme zahájili celoplošné oslovení subjektů technické infrastruktury (TI) v rámci České republiky. Aktuálně se nám v rámci této kampaně podařilo validovat cca 34 % oslovených vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury. Základní etapa probíhajícího sběru dat by měla být dokončena v 2. polovině roku 2012 a shromážděná data budou postupně publikována na webu RSTI.cz. Data subjektů TI jsou zároveň kontrolována vůči Územně identifikačnímu registru adres (ÚIR-ADR). Probíhající kampaň navázala na pilotní kolo, které probíhalo v územně omezeném rozsahu (Novinky 21/12/2011).
21/12
2011

Informace o naplňování RSTI

Na sklonku léta byla v rámci pilotní nulté kampaně ověřena funkčnost webového formuláře a na základě připomínek oslovených subjektů došlo k uživatelským vylepšením. Za podpory MHMP následovala v polovině října kampaň oslovení subjektů s jednoznačnou nebo možnou územní působností v Praze. Další kampaň byla cílena na subjekty s nadregionální územní působností. Celkem bylo ke konci 11/2011 osloveno řádově 500 subjektů a počátkem roku 2012 bude osloveno dalších 6 000 subjektů. Na konci 1. čtvrtletí 2012 spustíme ve zkušebním provozu přístup do RSTI pro širokou veřejnost.
01/08
2011

Spuštění portálu RSTI

Právě byl spuštěn běh portálu Registr Subjektů Technické Infrastruktury, který si klade za cíl poskytovat základní informace o územní působnosti subjektů majících vztah k technické infrastruktuře (vlastník infrastruktury, provozovatel infrastruktury, subjekt, který se vyjadřuje k technické infrastru…
Strana 3/3     1 | 2 | 3
Máte dotaz?